Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Kaplica Zesłańców Sybiru w Bazylice Mniejszej pw. Św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu

W 2003r. z inicjatywy ówczesnego Metropolity Wrocławia, J.E. ks. Henryka Kardynała Gulbinowicza oraz dzięki przychylności Biskupa Polowego WP ks. Tadeusza Płoskiego, wrocławscy Sybiracy otrzymali jedną z kaplic w Bazylice - kaplicę św. Anny, z przeznaczeniem na Kaplicę Zesłańców Sybiru pw. św. Rafała Kalinowskiego - patrona Sybiraków.

Kaplica ta po pożarze kościoła w roku 1976 wymagała gruntownego remontu. Fundusze zebrane dotychczas na ten cel od Sybiraków we Wrocławskim Oddziale oraz z Urzędu Miasta Wrocławia, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych pozwoliły na rozpoczęcie prac renowacyjnych.

Na ścianie ołtarzowej została umieszczona rzeźba Ukrzyżowanego Chrystusa, wykonana w brązie przez artystę-rzeźbiarza Bronisława Chromego, profesora ASP w Krakowie.


Również w brązie wykonane zostały awers i rewers Krzyża Zesłańców Sybiru, godło Sybiraków i tablica z zapisem znanych i ważnych miejsc zesłań Polaków na przestrzeni wieków.

Witraż z postacią św. Rafała

Autorem witraża z postacią św. Rafała jest prof. B. Chromy a wykonawcą Pracownia Witraży Zbigniewa Jaworskiego z Wrocławia.

Portret św. Rafała, reliefy

Na ścianie, po przeciwnej stronie ołtarza, umieszczony został portret św. Rafała autorstwa artysty malarza Jerzego Kapłańskiego z Wrocławia a pod nim reliefy w brązie (repliki) autorstwa prof. B. Chromego. Rzeźbę Chrystusa w brązie oraz napis "Kaplica Zesłańców Sybiru" wykonała Pracownia Artystyczna Rzeźby i Modelarstwa PARIM Mariusza Wasilkowskiego z Krakowa. Odlewy Krzyża Zesłańców Sybiru, godła Sybiraków oraz tablicy z napisami wykonała Artystyczna Odlewania Metali Wiktora Hołupczoka z Opola.

Poświęcenie kaplicy

Uroczystość otwarcia i poświęcenia Kaplicy Zesłańców Sybiru odbyły się 13 kwietnia 2008 roku. Uroczystą Mszę św. kocelbrowaną odprawił i Kaplicę poświęcił J.E. Arcybiskup Marian Gołębiewski - Metropolita Wrocławski