Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Wykaz książek, periodyków i opracowań historycznych (przekazanych Ośrodkowi Pamięć i Przyszłość)

Począwszy od 13 lipca 2007 r. Oddział Związku Sybiraków we Wrocławiu sukcesywnie przekazuje Ośrodkowi Pamięć i Przyszłość materiały archiwalne.

W/w materiały są dostępne w siedzibie Ośrodka Wrocław
ul. Teatralna 10-12, 50 - 055 Wrocław (tel. 071 344 90 56, 071 344 90 56, biuro@pamieciprzyszlosc.pl, www.pamieciprzyszlosc.pl).

Zapraszamy do przeglądnięcia archiwum