Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Znaki pamięci

Mając w pamięci odwagę i serdeczność księży, w większości przypadków, nasze symboliczne Znaki Pamięci wznosimy w kościołach, lub obok kościołów, w podzięce Bogu za ocalenie z "sowieckiego piekła", ku pamięci tych, którzy zastali pogrzebani na terenie byłego ZSRR - największym cmentarzu świata sięgającym od Morza Białego po Pacyfik i ku przestrodze potomnym.

Jeżeli dzięki tym Sybirackim Znakom Pamięci młodzież zrozumie historię i właściwie pojęty patriotyzm oparty na wierze i miłości, możemy być pewni, my zesłańcy, my uczestnicy Golgoty Wschodu Polaków, że spełniliśmy nasze zadanie i że możemy zaufać młodzieży - przyszłym włodarzom Polski!

Główne znaki pamięci Związku Sybiraków na Dolnym Śląsku:

Znaki Pamięci Oddziału Wrocławskiego:

Znaki pamięci ufundowane przez poszczególne oddziały lub koła znajdują się w ich części opisowej
(linki: Historia Oddziału).