Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Powiedzieli o nas

"Obchodzimy dziś 75 rocznicę pierwszej wielkiej deportacji obywateli polskich wgłąb Związku Radzieckiego. Oddajemy dziś hołd wszystkim, którzy pozostali w Nieludzkiej Ziemi i wszystkim, którym udało się stamtąd powrócić. To potworna rana zadana polskiemu narodowi. Czy jest na nią lekarstwo? Tak, to prawda i pamięć. Za prawdę Wam, Sybiracy dziś dziękujemy, a pmięć dziś Wam przyrzekami."

Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia
19 luty 2015 r.

"Wy drodzy Sybiracy jesteście świadkami, w których głos należy się wsłuchiwać, aby był przestrogą dla następnych pokoleń. Stoimy przed pomnikiem Zesłańców Sybiru, aby oddać hołd tym, którzy nigdy już nie powrócili i podziękować tym, którzy pielęgnują pamięć o martyrologii narodu polskiego."

Tomasz Smolarz
Wojewoda Wrocławski
10 luty 2015 r.

"Słowo "Sybir" bardzo źle kojarzy się kolejnym pokoleniom Polaków. Jest symbolem prześladowań, katorgi, martyrologii, zniewolenia, świadectwem niszcznia polskiej państwowości i tłumienia niepodległościowych dążeń."

Ewa Mańkowska
Wicewojewoda Wrocławski
16 listopad 2014 r.

"Od wielu lat, w ramach edukacji patriotycznej w dolnośląskich szkołach, podejmowane są działania i przedsięwzięcia pozwalające dostarczyć uczniom wiedzy o tych tragicznych wydarzeniach. W szkołach realizowane są projekty, konkursy, wystawy, spotkania ze świadkami tamtych wydarzeń. Uczniowie opiekują się "miejscami pamięci". Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, przy wsparciu Związku Sybiraków Oddział we Wrocławiu, już po raz VII zorganizowała konkurs "Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-56". Prace konkursowe wyraźnie wskazują, jak dalece szkoła włączyła się w utrwalaniu sybirackiego etosu."

Beata Pawłowicz
Dolnośląski Kurator Oświaty
Wrocław, 16 Wrzesień 2014 r.

"Witam wszystkich Państwa na apelu poległych - kulminacyjnej części uroczystości poświęconych pamięci Golgoty Wschodu. Uroczystości te obchodzone we Wrocławiu wydają mi się szczególne, ponieważ w tym mieście dokonała się po wojnie całkowita wymiana ludności. To tu zgliszcza obcych domów stały się domem przesiedlonych. To tu zapuściły swe korzenie poranione rodziny ze Wschodu. Jestem dumny, że Wrocław, który przed wojną był poza granicami Polski, stał się nową małą ojczyzną dla tysięcy Polaków."

Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia
Wrocław, kwiecień 2011 r.

"Dzięki działalności Związku Sybiraków pamięć o cierpieniach mieszkańców Drugiej Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką trwa, a wiedza o tym, co działo się na Kresach Wschodnich w latach 1939-1942, coraz bardziej upowszechnia się w naszym społeczeństwie."

Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczpospolitej Polski
10 luty 2011 r.

...słowo Syberia, nam, młodemu pokoleniu kojarzy się już tylko z przekazem historyków, a czasem opowieściami kogoś z rodziny, którzy przeżyli gehennę tamtych koszmarnych lat spędzonych na "nieludzkiej ziemi". Syberia dla Polaków chyba na zawsze już pozostanie w pamięci jako jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w naszych dziejach. Jestem pewien, że Wasze cierpienia na zesłaniu, to nie tylko zmarnowana młodość. Tamte przeżycia to Wasza siła, która nam, młodszemu pokoleniu daje po wielokroć doping do działania przeciwko przemocy, okrucieństwu i niesprawiedliwości. Nigdy o sile Waszego charakteru nie zapomnimy.

Marek Łapiński
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
16 wrzesień 2008 r.

Naród, który nie kultywuje pamięci swoich przodków, skazany jest na zagładę. Nam współczesnym, którzy lata zawieruchy wojennej znają tylko z podręczników i opowieści uczestników tych tragicznych wydarzeń nie wolno zapomnieć o Tych, którzy bronili niepodległości, o Was, którzy jesteście żywym świadectwem martyrologii narodu, ale i siły jego przetrwania, zdolności poświęcenia swojego życia dla Ojczyzny.

Rafał Jurkowlaniec
Wojewoda Dolnośląski
01 wrzesień 2008 r.

13 kwietnia to dzień nabrzmiały bólem całego narodu i brzemienny pamięcią o ofiarach poniesionych przez naszą Ojczycznę. W tym dniu zdumy nad polskim losem, nad całym bohaterskim i tragicznym polskim wiekiem XX, niepodległa i demokratyczna Rzeczypospolita pragnie oddać hołd tym wszystkim, którzy dla niej ponieśli najwyższą ofiarę oddając swoje życie. Dzisiaj w sposób symboliczny cała Polska spotyka się właśnie tutaj - w odrestaurowanej Kaplicy Zesłańców Sybiru, poświęconej patronowi polskich zesłańców, św. Rafałowi Kalinowskiemu.

Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczpospolitej Polski
13 kwiecień 2008 r.

Cieszę się, że pamięć o ofiarach deportacji pozostaje wciąż żywa i kultywowana we Wrocławiu. To ważne aby w naszych sercach nigdy nie zabrakło miejsca dla tych, których nie ma już z nami, których zesłano na tę nieludzką ziemię.

Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia
Wrocław, 10 luty 2008 r.

Serdecznie witam Państwa we Wrocławiu, mieście, które po Drugiej Wojnie Światowej stało się poniekąd miastem kresowym.
Dziejowa zawierucha sprawiła, że Wrocław, tak jak i cały Dolny Śląsk, stał się domem dla mieszkańców wschodnich kresów Polski, a także dla - jakże licznych - Polaków, którzy przyjechali tu z Syberii, Kazachstanu czy wielu innych, czasami zapomnianych lub nieznanych miejsc zesłania. Jesteśmy dumni z tego, że tak wielu z Was związało swoje losy z naszym miastem.
Staliście się dla nas wielkim świadectwem nie tylko okrucieństwa zbrodniczego systemu komunistycznego, ale przede wszystkim oporu i poświęcenia dla Ojczyzny. Dzięki Wam nowe pokolenia Wrocławian mogą czerpać z żywej tradycji polskiego patriotyzmu.
Otwierając bramy miasta Sybirakom z całej Polski, dziękuję za zaproszenie na uroczystości z okazji Miesiąca Pamięci Golgoty Wschodu, chciałbym zapewnić Was, że Wrocław zawsze z wielką radością będzie witał u siebie przedstawicieli Sybiraków.
Z całego serca życzę Wam pomyślności w Waszych staraniach na rzecz pielęgnowania pamięci o ludziach i wydarzeniach naszej, tak bliskiej choć już zapomnianej historii.

Wrocław, kwiecień 2007 r.

Cieszy mnie fakt, że Centralne uroczystości jubileuszowe 75-lecia Związku Sybiraków odbędą się we Wrocławiu, stolicy Dolnego Śląska, na terenie którego po II wojnie światowej osiedlono Zesłańców powracających z byłego Związku Radzieckiego. Dobrze, że pamięć o nich pozostaje wciąż żywa, historia ich losów jest bowiem jak otwarta księga naszej historii, której nigdy nie powinien pokryć kurz zapomnienia.

Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia
Wrocław, grudzień 2003 r.

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do Wrocławia na uroczystość "Kwiecień - miesiąc pamięci Golgoty Wschodu".
W takich podniosłych chwilach ze szczególną mocą uświadamiamy sobie, jak ważnym moralnym obowiązkiem jest zachowanie pamięci o ofiarach komunistycznego reżimu. Upływ czasu nie może nas współcześnie żyjących oraz przyszłych pokoleń zwolnić z tej powinności.
Jestem przekonany, iż dzisiejsze uroczystości to wyraz hołdu wobec tych, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny. Ufam, że to ważne wydarzenie pozostawi trwały ślad w sercach i umysłach wszystkich uczestników, ale także będzie cenną lekcją historii i patriotyzmu dla polskiej młodzieży.
Przyłączam się do modlitw zanoszonych w tym dniu.

Marek Jurek
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Wrocław, kwiecień 2007 r.

Obchody "Miesiąca pamięci Golgoty Wschodu" wpisują się szczególnie w życie naszego społeczeństwa. Są żywym świadectwem jednej z najtragiczniejszych kart narodu polskiego. Dla młodego pokolenia Dolnoślązaków będą niezastąpionym źródłem wiedzy o najważniejszych wartościach: walki o niepodległość, poświęcenia i miłości do Ojczyzny.
Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów w reazlizacji tego ważnego przedsięwzięcia.

Andrzej Łoś
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Wrocław, kwiecień 2007 r.

W historii naszego narodu są tragiczne wydarzenia, o których nie wolno nam zapomnieć oraz skojarzone z nimi nazwy, takie jak: Katyń, Kołyma, Workuta, Wyspy Sołowieckie, które na zawsze stały się symbolem męczeństwa Narodu Polskiego. Na rozsianych w tajgach i na stepach kościach naszych rodaków, ofiar stalinowskiego totalitaryzmu, wznosi się polska Golgota Wschodu. Wymazana z podręczników przez peerelowskie dziesięciolecia, wreszcie w wolnej Polsce doczekała się godnego uczczenia i dowodów pamięci.
Bo jak powiedział wieszcz:

"Jeżeli zapomnę o nich
Ty Boże na niebie
Zapomnij o mnie".
Nie zapomnimy o tych, którzy na zawsze zostali na nieludzkiej ziemi. Nie zapomnimy też o Was, którzy cudem z niej wróciliście.
Patrząc dziś na krzyż pomnika Zesłańców Sybiru, wzruszeni i wdzięczni mówimy głośno ofiarom Golgoty Wschodu:
Wasza męka, Wasza śmierć nie były daremne, z nich wyrosła Wolna Polska!

Krzysztof Grzelczyk
Wojewoda Dolnośląski
Wrocław, 28 kwietnia 2007 r.

Sanktuarium Golgoty Wschodu rozpoczyna kaplica katyńska, z której idąc na górę trafiamy do Izby Pamięci Sybiraków, Rodziny Katyńskiej i Sybiraków-Afrykańczyków, a dołem wchodzimy do kościoła. Służy on młodzieży akademickiej, która przebywając w nim, nieustannie ma przed oczami obraz MB Katyńskiej oraz Znak i Krzyż Sybiraków – na którym odciśnięte są ślady dłoni i stóp Sybiraków.
Z kościoła wychodzimy na grotę z relikwiami, a za nią jest Panteon Wschodu, gdzie stworzyliśmy miejsca na tablice, epitafia ofiar stalinowskiego reżimu. Sa tam tablice poświecone św. Rafałowi Kalinowskiemu – patronowi Sybiraków, tablice generałów Władysława Sikorskiego i Władysława Andersa. To jest nasza droga do historii.

O. Stanisław Golec - Redemptorysta
Kustosz Sanktuarium Golgoty Wschodu
wy Proboszcz parafii pw. MB Pocieszenia
Wrocław, wrzesień 2004 r.

- [...] Warto podkreślić, że Ksiądz Arcybiskup często upomina się o zadośćuczynienie ofiarom sowieckich łagrów, syberyjskich zsyłek...
- Mam wiele sentymentu do tych ludzi. Proszę zauważyć, że oni dopiero od niedawna mogę mówić pełnym głosem. Wcześniej ich dramatyczna historia była skrzętnie ukrywana. To były białe plamy w ich życiorysach. Wszyscy inni mogli mówić, domagać się swych praw, tylko nie oni. Proszę popatrzeć choćby na wysiedlonych w Niemczech. Bardzo szybko pozakładali zwyżki i organizacje. Za pośrednictwem mediów kształtowali, taki a nie inny, obraz swego wysiedlenia. W tym samym czasie polscy wypędzeni mieli zamknięte usta. Nie mogli mówić o swoim losie, a co dopiero upominać się o odszkodowania. Uważam, że jest to wielka niesprawiedliwość. Wciąż należy poruszać ten problem, aby przynajmniej ci, którzy jeszcze żyj, otrzymali, choćby symboliczne, zadośćuczynienie. Dobrze się stało, że kiedy władze zezwoliły im na jawną działalność, tak szybko się zorganizowali i są aktywni. Zawsze z wielką przyjemnością uczestniczyłem w opłatkowych spotkaniach Sybiraków, czy podczas kolejnych rocznic napaści Związku Sowieckiego na Polskę, kiedy to odprawialiśmy Msze św. za Polaów pomordowanych na Wschodzie.

Ks. prof. dr Marian Arcybiskup Gołębiewski
Metropolita Wrocławski
Wrocław, 2004 rok

Niech ten dostojny jubileusz 75-lecia Związku Sybiraków, upamiętniający założenie w 1928 roku Związku Sybiraków przez żołnierzy V Syberyjskiej Dywizji walczącej o wolność Polski przyczyni się do rozbudzenia wśród Polaków zainteresowania własną tożsamością i wydobywania wielorakich wartości moralnych; budzenia szacunku dla dokonań przodków, którzy swoim patriotyzmem, wielką ofiarnością
budowali kulturę narodową wyrastającą z ducha ewangelii.
Członków Związku Sybiraków z serca błogosławię.

Ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz
Metropolita Wrocławski
Wrocław, grudzień 2003 rok

Związek Sybiraków zajmuje szczególne miejsce w historii i współczesności Kraju. Jest żywym świadectwem martyrologii narodu, ale i siły przetrwania, zdolności do wyciągania wniosków z przeszłości. "Pamięć zmarłym, żyjącym pojednania " – to szlachetna idea, głoszona przez Związek Sybiraków, skupiający w swoich szeregach ludzi tak okrutnie doświadczonych przez los, zjednuje Sybirakom powszechny szacunek.

Aleksander Kwaśniewski
były Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Warszawa, grudzień 2003 r.

Sybiracy należą do tej cząstki społeczeństwa, która przez trudne i ciężkie losy życia stała się bardziej doświadczona. Przede wszystkim mają uczyć rodaków umiłowania Ojczyzny. Na zesłaniu zrozumieli, co znaczy kochać Polskę i tęsknić za nią. Pan Bóg pozwolił im wrócić do Kraju – by uczyli miłości do Ojczyzny nas wszystkich, a zwłaszcza najmłodsze pokolenie.

Ks. prałat dr Franciszek Głód
Kapelan Wrocławskich Sybiraków
Proboszcz parafii pw. św. Elżbiety Węgierskiej
Wrocław, grudzień 2003 rok

Monumentem będącym miłością jest pomnik Zesłańców Sybiru, na Skwerze Sybiraka we Wrocławiu, obok kościoła pw. św. Bonifacego. Dla mnie jest on znakiem, symbolem, wyrażającym zwycięstwo Krzyża nad murem przemocy i nienawiści.

Ks. prałat dr Wojciech Tokarz
Kustosz pomnika Zesłańców Sybiru
Proboszcz parafii pw. św. Bonifacego
Wrocław, grudzień 2003 rok

Z największym szacunkiem pragnę złożyć Związkowi Sybiraków i jego członkom życzenia, aby pamięć Państwa czynów i życiowych doświadczeń była drogowskazem dla przyszłych pokoleń.

Henryk Gołębiewski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Wrocław, grudzień 2003 rok

Jesteśmy Wam wdzięczni, Szanowni Sybiracy, że jesteście wśród nas.
Gdy pytam Was o tamten czas, najczęściej milczycie. Marzyliście o kromce zwykłego, suchego chleba, bo marzenie o czymś więcej byłoby niewyobrażalnym nadużyciem. Marzyliście o najprymitywniejszej chacie, która stała na wolnej, dobrej, ciepłej ojczystej ziemi, bo marzenie o normalnym domu i normalnym mieszkaniu byłoby nadużyciem wobec Opatrzności.
Dziś chciałem Wam powiedzieć – Wasze cierpienia, ból i rozpacz, Wasze ogromne męstwo zrodziły wolną Polskę. Bóg Wam za to zapłać.

Jerzy Buzek
Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej
Wrocław, 20 września 2000 roku

Zbrodnie sowieckie pokryto zmową milczenia, zapominając także i o tym, że planową likwidację żywiołu polskiego podjęto już na trzy lata przed wybuchem wojny.
Sybir – to hasło, które w rzeszach polskich wywołuje ból; hasło, za którym stoją nieodkryte jeszcze rozliczne groby naszych rodaków zaginionych lub bestialsko pomordowanych.

Ryszard Kaczorowski
b. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na Wychodźstwie
wrzesień 2000 rok

Podobnie jak Chrystus, który zwyciężył zło przez mękę na krzyżu, tak wielu pomordowanych na Wschodzie stało się źródłem nadziei i wiary w ostateczne zwycięstwo dobra nad złem i miłości nad nienawiścią.
Przesłanie zawarte w symbolice pomnika Zesłańców Sybiru we Wrocławiu jest nie tylko wspomnieniem przeszłości, lecz także zwróceniem się ku przyszłości, w której żywa powinna być pamięć o tych, którzy dzięki swej krwi wysłużyli nam dar wolności.

Ks. Józef Kardynał Glemp
były Prymas Polski
Warszawa, kwiecień 2000 rok