Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Sanktuarium Golgoty Wschodu przy Kościele Ojców Redemptorystów
przy ul. Wittiga 10 we Wrocławiu

W kościele p.w. Matki Boskiej Pocieszenia Ojców Redemptorystów, dzięki serdeczności i wielkiemu zaangażowaniu Ojca Stanisława Golca, powstało Sanktuarium Golgoty Wschodu, w którym swe znaki pamięci umieścili przedstawiciele Sybiraków i Rodziny Katyńskiej.

W lewej części ściany Panteonu Wschodu widnieje godło Sybiraków, dar Koła Związku Sybiraków z Dzierżoniowa, Fundacji Rodziny Wolskich dla Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej, przekazany w dniu 3 maja 1996 r.

Z prawej strony konturowej mapy Polski widnieje tablica z wizerunkiem św. Rafała Kalinowskiego Patrona Sybiraków. Tablicę ufundowaną przez Oddział Związku Sybiraków we Wrocławiu odsłonięto w dniu 15 listopada 2001 r. Aktu poświęcenia dokonał ks. prałat Zdzisław Peszkowski, Kapelan Rodzin Katyńskich.

Św. Rafał Kalinowski urodził się w Wilnie 1 września 1835 r.
Absolwent Mikołajewskiej Akademii Inżynierskiej w Petersburgu. Kapitan sztabu wojsk carskich w Rosji. W Rządzie Narodowym Powstania Styczniowego pełni funkcję Ministra Wojny na rejon Wilno. Za dezercje z armii carskiej i udział zbrojny w Powstaniu skazany na karę śmierci, zamienioną na 10 lat katorgi. Zesłany do Usolu na Syberii w okolice Irkucka.
W roku 1887, po powrocie z zesłania, wstępuje do Zakonu Karmelitów. Umiera w opinii świętości w dniu 15 listopada 1907 roku. Zostaje pochowany na cmentarzu klasztornym w Czernej k/Krakowa.
Beatyfikowany przez Papieża Jana Pawła II 22.06.1983 r. w Krakowie. Kanonizowany w Rzymie w dniu 17.11.1991 roku.
Święto Patrona ustanowiono na dzień 20 listopada.

Tablica z wizerunkiem
gen. Władysława Sikorskiego
Premiera Rządu R.P. na Emigracji

Tablica z wizerunkiem
gen. Władysława Andersa
Dowódcy Armii Polskiej w ZSRR

W dniu 18 września 2004 r. zostały odsłonięte i poświęcone przez ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego – kapelana zmarłych i zamordowanych na Nieludzkiej Ziemi oraz Rodziny Katyńskiej tablice z wizerunkami generałów.

Dokonano tego podczas uroczystej mszy świętej polowej celebrowanej przez ks. Tadeusza Rydzyka w asyście kapelana Sybiraków wrocławskich oraz księży diecezjalnych.Tablicę z wizerunkiem gen. Władysława Sikorskiego ufundował Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu, a z wizerunkiem gen. Władysława Andersa Sybiracy-Afrykańczycy skupieni w Klubie pod Baobabem.

1 października 2005 roku odbył się obrzęd religijno - patriotyczny, poświęcony symbolicznemu Pogrzebowi Czaszek Polaków, pomordowanych w 1940 r. w Katyniu. Uroczystej mszy przewodniczył ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz a modlitwę za zmarłych poprowadził krajowy kapelan Rodzin Katyńskich ks. prałat Zdzisław Peszkowski. Trumna z czaszkami umieszczona została we wnęce w ścianie Groty Golgoty Wschodu.

Obok Maryjnej Groty wznosi się akademicki kościół p.w. Bożego Ciała, w którym na ścianie, po prawej stronie ołtarza, umieszczony został Znak Pamięci Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej w postaci Krzyża Golgoty Wschodu z wizerunkiem Matki Boskiej Katyńskiej, pobłogosławionego w roku 1997 przez Papieża Jana Pawła II.

Po lewej stronie Ołtarza znajduje się Sybiracki Krzyż poświęcony 21 września 2002 roku przez J.E. ks. Biskupa Edwarda Janiaka. Krzyż ten nosi ślady odcisków dłoni żyjących jeszcze wrocławskich Sybiraków, wraz z symboliczną bryłą kazachstańskiej ziemi ze śladami bosych stóp zesłańców i ich wnuków, jako dowód, że i dzieci były również więźniami obozów przymusowej pracy. Na pierwszym piętrze kościelnego budynku mieści się Izba Pamięci - małe muzeum gromadzące dokumenty i pamiątki świadczące o martyrologii Polaków na Wschodzie.

Dzięki inicjatywie Ojca Stanisława Golca, powstała również Izba Pamięci - małe muzeum, skupiające pamiątki z różnych okresów i miejsc Martyrologii Polaków na Wschodzie. Tutaj młodzież spotka się z historią, przemawiającą eksponatami, historią zapisującą białe karty skrywanej prawdy. Tutaj młodzież będzie odkrywała "korzenie" naszych przodków, ich patriotyzm, dla których BÓG - HONOR - OJCZYZNA przedstawiały największą wartość, za które przelewali krew w walkach o wiarę, honor i ojczyznę. Tutaj młodzież będzie uczyła się tradycji i kultury narodowej, jej oddziaływania na podstawy ludzkie tworząc przyszłość. Tutaj zrozumie, że patriotyzm to nie tylko walka o wolność i zdobycie niepodległości. To walka by tę niezależność, tę wolność utrzymać nie w drodze wojen i zagłady, unicestwiania narodów, lecz w drodze współdziałania i poszanowania wolności i religii każdego! Tutaj wreszcie nauczy się, że to wszystko można osiągnąć przez krzyż miłości i przebaczenia.